أحداث مباراة 1. FC M'gladbach و Krefeld-Fischelnأحداث مباراة 1. FC M'gladbach و Krefeld-Fischeln
  • '87
  • '68
  • '57
footballعدد الجماهير بدون جمهور
1. FC M'gladbach احدث نتائج 1. FC M'gladbach
Krefeld-Fischeln احدث نتائج Krefeld-Fischeln